Fisket i Spiken

Löjromsfiske
Med utgångspunkt i Spikens fiskehamn fiskas, förädlas och levereras det varje år tiotals ton med löjrom. Siklöjan som bär rommen är en liten laxfisk som lokalt kallas för "Sil". Löjromsfisket pågår under en kort och intensiv period mellan den 17 oktober och den 17 december då det är tillåtet att fiska siklöja i Vänern. Spikens fiskehamn är landets i särklass viktigaste insjöfiskehamn med ett 10-tal yrkesfiskare som har löjromsfisket som största inkomstkälla. När fiskebåtarna kommer in i hamnen och skakar ur siklöjan ur näten ska den snabbt tas om hand. Då finns arbetslaget på plats redo att börja klämma ur rommen ur fisken. Det är omkring 7-8 arbetslag som jobbar heltid under dessa månader med löjromsfisket i Spikens fiskehamn. De sitter i bodarna i grupper om 3-4 personer och klämmer ur löjrommen ur fisken för att sedan skölja den, hänga den på tork under ett par dagar och avslutningsvis salta, paketera och frysa rommen för att sedan leverera denna delikatess ut i landet. info Löjrommen finns att köpa i alla rökeriernas butiker i Spiken. Mer information: www.vanerlojrom.net

Fisket runt Kållandsö
Av Vänerns cirka 60 yrkesfiskare är 13 aktiva i Spiken. Fångsterna består av gös, lake, gädda, abborre, siklöja, öring och laxfiskar. Gösen är mes eftertraktad och betingar det högsta priset. En del av fångsten går till fiskeauktionen i Göteborg, och en del säljs på plats i Spiken.

Fiska med egen båt
Har du en egen båt med dig kan du sjösätta den i Spiken. Att koppla av med fiske från strand eller båt går bra. Fisket är fritt så länge du använder handredskap.