Kållandsö


Kållandsö erbjuder förutom Spikens Fiskehamn flera sevärdheter och naturupplevelser av rang.

Kållandsö
Kållandsö är klassat som riksintresse av Naturvårdsverket, med riksvärden såsom odlingslandskap, naturbetesmark och skärgårdslandskap med särskild flora och fauna. Läs mer på kållandsö.se.

Läckö Slott
Det sagolika barockslottet Läckö på sin klippa ut i Vänern lockar årligen fler än 100.000 besökare tillsammans med Naturum och Viktoriahuset.

Skärgården
Kållandsö omges på västra och norra sidan av Rackeby och Ekens vackra skärgårdar. Båttrafiken är tät på sina ställen under säsongen, men det finns ändå gott om plats bland alla hundratals kobbar och skär.

Stiftsreservat
Skara Stift har avsatt områden som anses ha särskilt högt natur- eller kulturvärde som reservat. För den som vill ta en promenad i ett av de äldsta orörda skogsbestånden i Lidköpings kommun finns numera det 10 ha stora stiftsreservatet Spikens Gammelskog utmärkt i anslutning till fiskeläget.